top of page
2018./2019. GADA DIESMOTĀ SEZONA

 

14.06. Ķekavas novada svētku ieskandināšans

01.06. Apsveikuma koncerts Mētrienā, kora "Jūsma" 25 gadu jubilejā 

28.04. Garīgās mūzikas koncerti Rendas un Usmas baznīcās

09.03.  Draudzības koncerts Krimuldā

06.03.  Sievietes sievietēm. Koncerts PII "Bitīte"

16.02.  Draudzības koncerts "Div' sarkanas magonīts' "

20.12.  Ziemassvētku koncerts  Katlakalna baznīcā

02.12. Adventes dienvkalpojums Katlakalna baznīcā

18.11. Latvijas dzimšanas dienas koncerts Katlakalna TN

29.09. Koncerts Klikoļu (LT) Svētās Jaunavas Marijas baznīcā un draudzīga tikšanās ar Jaunakmenes kamerkori